Lillehammerfjellet Tur- og Løypeselskap

Årsmøte 2023

Fredag 21.04.23 - kl. 19.00
Sted: Lillehammer Fjellstue

Meld fra til lillehammerfjellet@gmail.com om du ønsker å delta.

Lillehammerfjellet Tur- og Løypeselskap SA (tidl. Nordseter Utvikling BA) har som formål å drifte, vedlikeholde og utvikle ski- og turløyper i Nordseterområdet. Vi deltar aktivt i å legge til rette for og utvikle gode og brukervennlige aktivitetstilbud. Dette med fokus på særpreg og miljø, og hvor det legges avgjørende vekt på trivsel og estetikk. Vårt formål er også å være en høringsinstans i offentlig saksbehandling som har med Lillehammerfjellet og Nordseter å gjøre.

Driften av selskapet finansieres slik:

  • Tilskudd fra offentlig instanser
  • Bidrag fra næringsdrivende
  • Bidrag fra hytte eiere / hytteeier foreninger
  • Bidrag fra grunneiere
  • Bidrag fra turister / andre
  • Mulig annen type prosjektfinansiering
  • Det er ingen ansatte i selskapet og all innsats og arbeid er dugnadsbasert.